Thursday, 15 January 2015

HARI 15

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam kepada Junjungan Rasulullah SAW.

Ke PTPN lagi. bayar penuh pinjaman. ada less.

No comments:

Post a Comment