Sunday, 25 January 2015

HARI 25

Dengan nama Allah yang Maga Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam kepada Rasulullah SAW.
-
' Wahai orang - orang beriman ! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah afar kamu beruntung'
( terjemahan ayat 130 surah A li Imran)

-
Ke Kolej islam dan ke bandar Klang.
Petang ulfa balik ke Kmb.

No comments:

Post a Comment